2019 Eastern States
Loch Sheldrake, NY
Jan 11-12, 2019