Emporia Freestyle

Emporia Freestyle

Results

Round 5 (5 Man)

Round 4 (5 Man)

Round 3 (4 Man)

View All

Round 3 (5 Man)

Round 2 (Best of 3)

Round 2 (4 Man)

View All

Round 2 (5 Man)

Round 1 (Best of 3)

Round 1 (4 Man)

View All

Round 1 (5 Man)

Event Info
Emporia Freestyle on Apr 29, 2023 in Emporia, KS.