57kg r2, Tony Ramos, USA vs M. Shavkatov, UZB

57kg r2, Tony Ramos, USA vs M. Shavkatov, UZB

57kg r2, Tony Ramos, USA vs M. Shavkatov, UZB

Tony Ramos turns up the intensity to take out Shavkatov.