picture of Adaugo Nwachukwu

Adaugo Nwachukwu competes for Iowa Wesleyan and was selected for the 2022 NWCA All-Star Classic.

null

62 kg Round 1 - Kayla Miracle, Sunkist Kids WC vs Adaugo Nwachukwu, Titan Mercury Wrestling Club

Jun 13, 2023

62 kg Round 1 - Kayla Miracle, Sunkist Kids WC vs Adaugo Nwachukwu, Titan Mercury Wrestling Club