picture of World Championships 2017 - Seniors

World Championships 2017 - Seniors on Aug 21, 2017 through Aug 26, 2017.

2nd Wrestleback (32 Man)

W
TF 9-0 3:41
59
11

Vazgen Khachatryan

V. Khachatryan

Armenia
25

Dmytro Tsymbaliuk

D. Tsymbaliuk

Ukraine
W
DEC 2-2
59
29

Gyanender Gyanender

G. Gyanender

India
3

Pascal Eisele

P. Eisele

Germany
W
DEC 8-1
80
8

Alex Michel Bjurberg Kessidis

A. Kessidis

Sweden
22

Askhat Dilmukhamedov

A. Dilmukhamedov

Kazakhstan
DEC 2-1
80
W
18

Daniel Tihomirov Aleksandrov

D. Aleksandrov

Bulgaria
7

Kiryl Hryshchanka

K. Hryshchanka

Belarus
W
DEC 6-5
130
3

Muminjon Abdullaev

M. Abdullaev

Uzbekistan
29

Mykola Kuchmii

M. Kuchmii

Ukraine
W
DEC 2-0
130
26

Shahab Morteza Ghourehjili

S. Ghourehjili

Iran