2019 Northern Iowa vs Northwestern | Big Ten Wrestling
Nov 17
Evanston, IL

Projected Lineups

125: #9 Jay Schwarm (UNI) vs #3 Sebastian Rivera (Northwestern)

133: Jack Skudlarczyk (UNI) vs Colin Valdiviez (Northwestern)

141: Michael Blockhus (UNI) vs Jack Tolin (Northwestern)

149: #3 Max Thomsen (UNI) vs #15 Yahya Thomas (Northwestern)

157: Paden Moore (UNI) vs #3 Ryan Deakin (Northwestern)

165: Patrick Schoenfelder (UNI) vs Shayne Oster (Northwestern)

174: #5 Bryce Steiert (UNI) vs Tyler Morland (Northwestern) 

184: #5 Taylor Lujan (UNI) vs Jack Jessen (Northwestern) 

197: Tyrell Gordon (UNI) vs Andrew Davidson (Northwestern)

285: #19 Carter Isley (UNI) vs Jack Heyob (Northwestern)