133 Round of 16 - Scott Parker, Lehigh vs Alec Kelly, Columbia

133 Round of 16 - Scott Parker, Lehigh vs Alec Kelly, Columbia