57 Round of 16 Ali Naser (United States) vs. Sam Hazewinkel (United States)